Kalendář

Statistika

* Genius loci - duch místa

Genius loci – Duch místa


 


Toto je  jedna z důležitých věcí.
Genius loci, čili duch místa, nás velmi ovlivňuje.
Je to právě genius loci,
co vytváří náš pocit z téhož místa.

Je rozdíl,když vstoupí člověk například
do novostavby,
nebo do starého domu.
 
„ Duch místa“
jsou jednoduše, ale velmi jednoduše pocity,
které pocítíme, procházíme-li tím daným místem,
je to tudíž to, jak na nás dané místo působí,
ať už se jedná o příjemné či nepříjemné pocity.
Každý  z nás má vybráno,
jaký duch místa je mu nejpříjemnější,
někdo má rád tajemná, stará místa,
jiný zase místa veselá, nová.
Někdo je raději ve městě, jiný na vesnici .
S loci pravděpodobně souvisejí
i vzpomínky daného místa,
to co se tam dělo .
Minulost tam totiž zanechala stopy,
lidé je cítí,
když se přidají barvy a osvětlení a podobné věci,
složí se nám vliv genia loci,
 který dokáže ovlivnit i jiné věci,
třeba zda se bojíme, nebo se cítíme pohodově,
vesele nebo začneme mít dobrou náladu.
Paměť místa – otisk minulosti
Ano, i místa mají zřejmě paměť.
Tedy aspoň jsou případy, kdy lidé viděli ,
nebo cítili různé věci,
které nebyly skutečné a udály se v minulosti.
Třeba například pochodující vojsko,
možná i duchové,
obrazy vražd, mučení a podobných černých činů.
Někteří lidé zastávají myšlenku,
že tyto obrazy a vycítěné emoce,
které uvádějí senzibilové či ampatici, 
jsou vzpomínky daného místa,
určité stopy minulých dějů,
 které přes to,
že normálně viditelné stopy dávno zmizely,
zůstaly zachovány a tyto osoby je dokáží vycítit.

 
**